انسان: محور توسعه

 قا عدتا وبر اساس عقل؛ انساني ميتواند محور توسعه باشد كه ازنظرجسمي؛ رواني؛عاطفي؛ اجتماعي و نهايتا معنوي از سلامت مطلوبي برخوردار باشد. البته اندازه گيري واجماع درمورد شاخصهاي سلامت هر چقدرازجسم به سمت معنا پيش ميرود دشوارتر شده و زمينه هاي فرهنگي؛ بومي و جغرافيايي اثرات انكار ناپذيري برآن ميگذارد وشايد از همين نقطه است كه اختلاف ديدگاهها شروع ميشود. بر اساس معيارهاي علمي وجهاني فرد سالم : از نظر جسمي داراي نظم فيزيولو‍ژيك است؛ از نظر رواني انساني خلاق و با اعتماد به نفس مي باشد؛ به لحاظ عاطفي تسلط كافي بر احساسات و عواطف خود دارد؛ از نظر اجتماعي توان ارتباط با محيط انساني خود را در حد قابل قبول دارد و از نظر معنوي داراي جهت گيري منطبق با معنا مي باشد و براساس متون بعد معنوي سلامت محور اصلي و مركز ثقل ساير ابعاد سلامتي مي باشد. به نظر ميرسد اگر قرار است توسعه اي پديدار شود لازم است شرايط مناسبي براي تربيت انساني كه قرار است محور توسعه قرار گيرد مهيا شود. حال اين سئوال مطرح است كه با اين مقدمه ما در چه وضعيتي هستيم؟ پاسخ به اين پرسش بسيار اساسي ومهم است.

Subcategories

درخواست همکاری

وضعیت آب و هوا

آمار بازدید

MOD_CELTAWEBTRAFFIC_TODAY0
MOD_CELTAWEBTRAFFIC_YESTERDAY0
MOD_CELTAWEBTRAFFIC_WEEK0
MOD_CELTAWEBTRAFFIC_MONTH18
MOD_CELTAWEBTRAFFIC_TOTAL2594

MOD_CELTAWEBTRAFFIC_VISITOR_IP 34.207.247.69
Unknown ? Unknown

لینک های مفید

You are here: خانه تماس با ما آموزش