پژوهش پایه (بنیادی) و پژوهش کاربردی

پژوهش پایه‌ای می‌تواند زمینهٔ «پژوهش کاربردی» را فراهم آورد، اما در وهلهٔ اول متوجه کاربرد آن در زندگی انسان‌ها نیست. در حالی که پژوهش‌های کاربردی دارای جنبهٔ عملی و مستقیما متوجه حل مشکلات جامعه و بشریت می‌باشد. در ضرورت انجام این دو دسته از مطالعات شکی نیست. به عنوان مثال تصمیم گیرندگان سیاسی هر کشور به جهت کسب توانایی در ادارهٔ عملی جامعه، نیازمند پژوهش‌های کاربردی می‌باشند و این دسته از پژوهش‌ها خود متکی بر پژوهش‌های پایه‌ای هستند.

درخواست همکاری

وضعیت آب و هوا

آمار بازدید

MOD_CELTAWEBTRAFFIC_TODAY3
MOD_CELTAWEBTRAFFIC_YESTERDAY1
MOD_CELTAWEBTRAFFIC_WEEK5
MOD_CELTAWEBTRAFFIC_MONTH17
MOD_CELTAWEBTRAFFIC_TOTAL2537

MOD_CELTAWEBTRAFFIC_VISITOR_IP 3.236.13.53
Unknown ? Unknown

لینک های مفید

You are here: خانه مقاله نویسی